Průmyslová forma

V listopadu roku 2017 v naší slévárně přesného lití došlo k havárii chladicího zařízení vakuové tavicí pece. Bohužel, pod zmíněným chladicím zařízením se nacházel sklad ocelových modelových zařízení – forem, pro výrobu voskových modelů. Vzhledem k tomu, že chladicí voda je chemicky upravená, došlo během velice krátké doby ke značnému koroznímu napadení celé řady forem. Jejich mechanické čištění by bylo velice časově náročné a rovněž značně fyzicky namáhavé. Proto jsme se rozhodli využít Vaši technologii laserového čištění. Tato technologie splnila naše očekávání. Došlo k očištění veškerého zkorodovaného povrchu, a to bez poškození povrchu dutin forem a rovněž tak nebyly poškozené dělicí roviny, ani jejich hrany. Všechna zkorodovaná modelová zařízení tak byla uvedena do původního stavu, a což bylo pro nás rovněž podstatné, ve velice krátké době.

Ing. Antonín Joch, Ph.D. Vedoucí výzkumný pracovník 

Divize přesného lití

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.